انگشتر مار

سایز دست 56 قابل تغییر

مناسب برای خاص پسندان