انگشتر طرح ترک.

بسیار زیبا و بدون نقص.

آماده ساخت و تولید.

فایل ساخته شده ؛ عکس انگشتر ساخته شدش رو هم گذاشم.