آویز جقه با وزن تقریبی 9.5 گرم وبا ابعاد 29.24 در 48.63 ،

سایز سنگها 1.6 ، که قسمتهای توری شده قابلیت مینا کاری را نیز دارند،

فایل آماده جهت ماشینکاری با پرینترهای سه بعدی یا cnc .