آویز ماهی با وزن تقریبی 4 گرم وبا ابعاد 31.5 در 25.5 ، سایز سنگها 1.6 ،

که قسمتهای توری شده قابلیت مینا کاری را نیز دارند،

فایل آماده جهت ماشینکاری با پرینترهای سه بعدی یا cnc .