طرح گلبرگ.

مناسب برای ساخت با متریال طلا.

بسیار کم وزن و شیک.


فرا تری دی