طرح تاج و شیر مارکازیت کار شده.

نمونه فاخر از دیزاینهای کمپانی معروف الیسون.

کار بی نقص بوده و آماده ساخت و تولید میباشد.


فراتری دی