انگشتر اسپرت مردانه

بسیار شیک و بدون نقص.

آماده ساخت و اجرا.