طرح اشکی بسیار شیک.

بدون نقص.

آماده ساخت و لاستیک گیری.