انگشتر بسیار زیبا مناسب نگین فیروزه و عقیق.

فایل مش همراه فایل اصلی قرار داده شده.