مدال طرح گل با نگین درشت.

آماده ساخت و لاستیک گیری.

به همراه فایل مش شده.