طرح بسیار شیک و خاص مناسب برای نگین مروارید.

بدون نقص و آماده تولید و ساخت.

حجم مش شده همراه فایل میباشد.