طرح صفوی آماده ساخت و لاستیک گیری.

طراحی شده توسط نرم افزار طلا و جواهرات ماتریکس.