فایل 3بعدی انگشتر زنانه.

آماده ساخت برای متریالهای طلا و نقره.