فایل بی نقص و آماده ساخت برای متریالهای نقره و طلا میباشد.

طراحی شده توسط نرم افزار طلا و جواهرسازی ماتریکس