فایل انگشتر زنانه مارکیز پرنگین.

مناسب برای طلا و نقره.

به همراه فایل مش شده.

آماده ساخت و اجرا.