رینگ سفارشی

کار بی عیب نقص میباشد.

آماده پرینت 3بعدی و لاستیک گیری.