این مدل برای ساخت تیزر های تبلیغاتی و همچنین بازی سازی مدلی منحصر به فرد بوده و این امکان را به طراح می دهد که بر روی آن عملیات رندر گیری را به نحواحسن انجام دهد