انگشتر اسپرت

سایز دست 61

با قابلیت ساخت و اجرا.

طراحی شده با نرم افزار ماتریکس