سایز دست 51

وزن طلا 5.1 گرم وزن نقره 3.44 گرم

استاندارد و قابل ساخت با هر نوع متریالی قابل ویرایش