مناسب گوشواره و مدال و... قابل ساخت برای طلا و نقره.

سایز کار در عکس مشخص است.