انگشتر فیوژن زیر 2گرم

 سایز دست 58

بسیار شیک و سبک طراحی با نرم افزار ماتریکس