انگشتر زنانه.

بسیار خاص و شیک.

آماده ساخت و تولید انبود.

به همراه فایل مش.