فایل سه بعدی انگشتر زنانه.

به همراه فایل مش.

آماده ساخت و تولید انبوده.

سایز دست 58