انگشتر مردانه بسیار شیک

فایل مش.

آماده ساخت و اجرا.