انگشتر فیوژن

 سایز دست 58 بسیار شیک و سبک طراحی با نرم افزار ماتریکس