طراحی شده در نرم افزار ماتریکس

به همراه فایل مش اماده پرینت و قالب گیری