فایل 3بعدی حلقه ست مردانه و زنانه.

فوق العاده شیک ؛ آماده پرینت و تولید انبوه.

فایل مش هم داخل فایل اصلی قرار داده شده است.