انگشتر اسپورت مردانه.

سایز دست 62.

طراحی شده با نرم افزار ماتریکس.