انگشتر طرح تاج

سایز مارکیز2*4 سایز تخمه4 بسیار شیک و سبک با قیمت عالی