نماد  ارتش جمهوری اسلامی ایران.

تلفیقی از هنر ؛استعداد و ذوغ ملی.

طرحی متفاوت و خاص با قابلیت ویرایش و تغییر نمای کار( تغییر آرم)

بدون نقص آماده پرینت و لاستیک گیری.

سایز دست 62