انگشتر چهار گوش زنانه با نگینهای گرد و باگت.

فوق العاده شیک. مناسب خاص پسندان

فایل مش به همراه فایل اصلی بی نقص.

آماده ساخت و اجرا.