مدال مارکیز طرح خوشه گندم.

کار به صورت پله ای طراحی شده که زیبایی خاصی را به آویز میدهد.

ابعاد 32*27 میلی متر.

ساپورت گذاری شده؛ دارای فایل مش. آماده پرینت 3بعدی و ساخت.