فایل سه بعدی النگو زنانه.

کار به صورت 2 تیکه طراحی شده و ساپورت گذاری شده میباشد.

به همراه فایل اصلی و فایل مش. آماده تولید.

مناسب برای تولیدکنندگان نقره و طلا.