مدال مادر نگین خور.

فوق العاده خاص . آویز مادر و فرزند نمادی است از عشق به خانواده.

بدون ایراد فنی. ابعاد 30 در 17.

فایل اصلی به همراه فایل مش.

آماده پرینت 3بعدی و ساخت.