فایل 3بعدی انگشتر پایه جواهر زنانه.

کار از نظر فنی بی نقص بوده و اختصاصی برای نقره و طلا طراحی شده.

از نظر ابعاد مناسب قالب گیری و تولید انبوه برای نقره میباشد. فوق العاده شیک و خاص.