سایز دست مردانه 62 سایز دست زنانه 57.

  با قابلیت ساخت , لاستیک گیری و اجرا.

بدون هیچگونه ایراد فنی.

طراحی شده در ماتریکس. fara3d