انگشتر طرح گل رز


فایل به لحاظ فنی بدون نقص میباشد و قابل ساخت و لاستیک گیری برای تولید انبوه میباشد .

داخل کار خالی نشده و کار بر مبنای ضخامت های نقره طراحی شده است و امکان ویرایش دارد.

کار نگین خور است که بعد از ساخت از نظر جست و براقی و زیبایی؛ بسیار شیک میباشد. حجم قابل ویرایش هاید میباشد.

سایز دست 51

فرا تری دی - fara3d