انگشتر سولیتر

سایز ۵۲

کار به لحاظ فنی بدون ایراد است و آماده پرینت 3بعدی و ساخت میباشد.

فرا تری دی- FARA3D