فایل لایه باز انگشتر حلقه ست

سایز دست مرد 66 سایز دست زن 57

یا قابلیت ساخت و اجرا بسیار شیک و ظریف