انگشتر مردانه طرح فیل.

طراحی 3بعدی از فیل بصورت ماهرانه و در قالب انگشتر.

سایز دست 52 فایل قابل ویرایش هاید میباشد.