انگشتر جواهر

با امکان تغییر و ویرایش

سایز دست و سنگ مناسب برای جواهر فروشان و مشتریان خاص