انگشتر زنانه.

سایز دست 58 با قابلیت ساخت و اجرا.

طراحی شده در ماتریکس. fara3d