انگشتر رینگ میکرو زنانه.

آماده ساخت و اجرا.

طراحی شده در ماتریکس. fara3d