فایل 3d انگشتر زنانه طرح قلب.

قابلیت ساخت و اجرا.

طراحی شده در ماتریکس. fara3d