انگشتر اسپرت سر اژدها.نگینکاری شده (اتمی ). نایاب و خاص. آماده اجرا و ساخت