انگشتر اسپورت مردانه . سایز انگشت 63 با قابلیت ساخت و اجرا