نیم ست کامل زنانه.

شامل: انگشتر- گوشواره و مدال.

بسیار شیک. آماده ساخت و اجرا.