انگشتر سر شیر هستش به طول حدودا 30 میل و عرض حدودا 26 میل سایز 60 و مناسب برای انگشت های اشاره و میانی.