انگشتر اسپرت مردانه طرح جمجمه.

بسیار خاص.

آماده ساخت و اجرا