انگشتر زنانه طرح یک طرف گل.

بسیار شیک. قابلیت ساخت و اجرا با نگین مروارید و یا عقیق.